REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZADORUS

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Kontakt ze sprzedawcą

§ 4 Zakładanie konta w Sklepie

§ 5 Zakupy w sklepie

§ 6 Formy płatności

§ 7 Formy dostawy

§ 8 Realizacja zamówienia

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

 

 1. Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy Zadorus dostępny pod adresem internetowym www.zadorus.pl, jest własnością podmiotu ZADORUS Grzegorz Zadora, NIP 713-246-40-36.

ZADORUS Grzegorz Zadora

Sobianowice 94 A, 20-258 Lublin 62

NIP 7132464036

REGON 060204397 

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Definicje

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie

Regulamin – niniejszy regulamin

Sprzedawca – Grzegorz Zadora, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZADORUS Grzegorz Zadora, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 713-246-40-36, nr REGON 060204397, Sobianowice 94A, 20-258 Lublin 62

Sklep – sklep internetowy Zadorus prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.zadorus.pl/

Towar – produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym

 

 

 1. Kontakt ze sprzedawcą

 • Adres pocztowy: Sobianowice 94A, 20-258 Lublin 62 

 • Adres e-mail: biuro@zadorus.pl

 • Telefon: 786 431 522 – klient może kontaktować się ze sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

 

 

 1. Zakładanie konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany powyżej.

 

 1. Zakupy w sklepie

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

 

 1. Formy płatności

 

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

a) przelewem na rachunek bankowy – wpłata na podane w zamówieniu dane

Bank:

SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY PIASKI

Nr konta:

PL 92 8689 0007 8000 2912 2000 0010

b) przelewem elektronicznym korzystając z usług serwisu PayU

c) gotówką przy odbiorze przesyłkipieniądze wpłacane są przez Kuriera na wskazany przez Sklep Internetowy rachunek bankowy.

 

 

 

 1. Formy i koszty dostawy

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru:

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sobianowice 94A, 20-258 Lublin

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

Koszty dostawy: Przesyłka kurierska 17 zł (do 25 kg), Przesyłka kurierska pobraniowa 21.60 zł ( do 25 kg)

Przewidywana dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych.

 

 1. Realizacja zamówienia

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 

 1. Reklamacje i zwroty 

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe towary.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakupu towaru.

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru

 4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych powyżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres firmy: Sobianowice 94A, 20-258 Lublin 62 lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres biuro@zadorus.pl).

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. W celu złożenia reklamacji konieczne jest zachowanie przez Klienta paragonu oraz uszkodzonej przesyłki do czasu odbioru jej przez firmę kurierską (do 14 dni od doręczenia). Niezastosowanie się do niniejszego wymogu skutkuje odrzuceniem reklamacji przez Sprzedawcę.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 8. Klient ma14 dni na zwrot towaru jedynie w stanie nienaruszonym.

 

 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oferowanych w Sklepie oraz realizacji Twoich zamówień. Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.